Stanovisko ISU k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania za oblasť regionálneho školstva – Učiace sa Slovensko  Bilancia štrajku 2016  Stretnutie priateľov a učiteľov

každý štvrtok o 14:30
Čajovňa pri Synagóge, Ružomberok
PlagátOtvorený list na podporu školských knižníc

Daniel Hevier, Gabriela Futová, Dado Nagy, Janette Maziniová Motlová, Daniel Pastirčák, Michal Hvorecký, Peter Bero, Zuzana Berová a ďalší sa postavili za Otvorený list na podporu školských knižníc, v ktorom Iniciatíva Za školské knižnice oslobuje Ministerstvo školstva so žiadosťou, aby riešilo financovanie školských knižníc, podporu zo strany Pedagogickej knižnice, postavenie školského knihovníka či jeho vzdelávanie.

Máte záujem zorganizovať na svojej škole stretnutie o pracovných podmienkach a situácii učiteľov? Napíšte nám, radi prídeme!


...aj malé svetlo osvetlí veľkú miestnosť

Hľadáte filmy z filmového festivalu 25/6 %?

Ďalšie akcie

Videá

Zobraziť viac

Médiá

Zobraziť viac

Dokumenty

Manuály

Manuály, inštrukcie, vzorové texty a iné užitočné dokumenty potrebné k štrajku.

Vyhlásenia a tlačové správy

Tlačové správy, vyjadrenia a vyhlásenia Iniciatívy slovenských učiteľov a Iniciatívy vysokoškolských učiteľov.

Zobraziť viac

Poučné obrázky