Erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia je ešte stále veľmi ošemetná a zle pochopená téma. Ako synonymum pre erektilnú dysfunkciu, sa často používa aj výraz „impotencia“, hoci tieto dva pojmy ani zďaleka nemajú zhodný obsah. Impotencia totiž zahŕňa aj iné sexuálne dysfunkcie, ako sú sterilita, neschopnosť ejakulácie, poruchy orgazmu a kohabitácie.

Čo je erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia označuje sexuálnu poruchu, pri ktorej nie je možné dosiahnuť alebo udržať erekciu dostatočnú na pohlavný styk a problém sa vyskytuje počas obdobia najmenej 6 mesiacov.

Jej prevalencia, teda ako často sa ochorenie v populácii vyskytuje, výrazne stúpa s pribúdajúcim vekom. Kým v tretej dekáde života je postihnutých asi 7 percent mužov, v siedmej dekáde života je to už okolo 53 percent.

Existuje niekoľko rozsiahlych štúdií o prevalencii erektilnej dysfunkcie, ale počet nehlásených prípadov je stále vysoký a novšie štatistiky ukazujú zvýšenú frekvenciu aj u mladších mužov.

 • Vo vekovej skupine 18 až 25 rokov trpí asi 7 percent problémami s erekciou a 9 percent problémami s orgazmom.
 • Problémy s predčasnou ejakuláciou sa zvyšujú v mladom veku, táto prevalencia klesá od veku 36 rokov.
 • Vo veku 18 až 55 rokov trpí erektilnou dysfunkciou 7 až 9 percent mužov.
 • Prevalencia problémov s erekciou sa zvyšuje od veku 55 rokov.
 • Vo vekovej skupine 56 až 65 rokov je pravdepodobnosť erektilnej dysfunkcie u mužov 21 percent a od 66 do 75 rokov dokonca 53 percent.

Podľa vedeckých štúdií sa erektilná dysfunkcia vyskytuje v mladom a strednom veku predovšetkým z psychologických príčin. Patria sem depresie, konflikty vo vzťahu, stres, či tlak na výkon.

Vo vyššom veku je však erektilná dysfunkcia zvyčajne spôsobená organickými poruchami a systémovými ochoreniami.

Problémy s erekciou môžu u postihnutých spôsobiť značný psychický stres. Často majú negatívny vplyv na vzťahy a kvalitu života. Erektilná dysfunkcia sa často vyskytuje ako príznak iných ochorení a mala by byť konzultovaná s lekárom. A pretože je to v našej spoločnosti ešte stále tabuizovaná téma, mnoho mužov sa návšteve lekára vyhýba.

Príčiny erektilnej dysfunkcie

Príčiny erektilnej dysfunkcie sú rozdelené do dvoch skupín: organické a psychické. Súčasné vedecké poznatky ukazujú, že 80 percent všetkých erektilných dysfunkcií je organických. Erektilná dysfunkcia však môže mať aj psychické príčiny, alebo ju môžu zhoršiť psychické faktory.

Organické príčiny erektilnej dysfunkcie

 • vaskulárne (krvné cievy)
 • neurogénne (nervy)
 • anatomické (štruktúra, tkanivo)
 • endokrinné (hormóny)

Najčastejšou príčinou erektilnej dysfunkcie sú poruchy krvného obehu. Tie môžu byť arteriálne alebo venózne. V prípade porúch arteriálnej cirkulácie sa do erektilného tkaniva nedostane dostatok krvi na umožnenie alebo udržanie erekcie. Pri venóznych príčinách vyteká krv z erektilného tkaniva príliš rýchlo.

Okrem toho môžu byť fyzickými príčinami nedostatku erektilnej funkcie choroby alebo poškodenia nervového systému, ako aj hormonálne poruchy.

Psychologické príčiny erektilnej dysfunkcie

Hoci za problémy s erekciou sú primárne zodpovedné organické príčiny, pri diagnostike sa čoraz viac zohľadňujú aj psychické príčiny, najmä u mladších pacientov. Psychologické príčiny sa skúmajú podrobnejšie, najmä ak sa erektilná dysfunkcia objaví náhle a dajú sa vylúčiť organické spúšťače, alebo iné fyzické rizikové faktory (napr. zneužívanie drog alebo alkoholu, užívanie liekov).

Príznakom psychologickej príčiny je, ak slabá erekcia nastane mimo situácie sexuálneho styku, napríklad počas masturbácie, alebo spontánnej erekcie.

Psychogénna klasifikácia erektilnej dysfunkcie

Generalizovaná nevnímavosť/inhibícia:

 • Primárny nedostatok sexuálnej excitability (vzrušivosti)
 • Pokles sexuálneho záujmu súvisiaci s vekom
 • Chronické poruchy intímnych vzťahov

Vo vzťahu k partnerovi:

 • Nedostatok vzrušivosti v konkrétnom vzťahu
 • Nedostatok excitability v dôsledku sexuálnych preferencií
 • Vysoká centrálna inhibícia v dôsledku partnerského konfliktu alebo hrozby

 

Vo vzťahu k výkonu:

 • V spojení s inými sexuálnymi dysfunkciami (napr. rýchla ejakulácia)
 • Situačná úzkosť z výkonu (napríklad strach zo zlyhania)
 • Psychický stres alebo ťažkosti s prispôsobením sa (spojené s negatívnou náladou)

 

Existujú aj rôzne duševné choroby, ktoré sú spojené s erektilnou dysfunkciou:

 • úzkostná porucha
 • depresie
 • hraničná porucha osobnosti
 • schizofrénia
 • poruchy príjmu potravy

 

Okrem toho lieky, ako sú antidepresíva, najmä inhibítory spätného vychytávania serotonínu, užívané na depresiu alebo úzkostné poruchy môžu podporiť erektilnú dysfunkciu.

Ako liečiť erektilnú dysfunkciu?

Erektilná dysfunkcia sa dá zvyčajne dobre liečiť. Revolúcia v terapii nastala v roku 1998 schválením účinnej látky Sildenafil, ktorá je známa predovšetkým pod obchodným názvom Viagra.Kým nebol sildenafil schválený, problémy s erekciou sa liečili psychogénnymi látkami (napr. yohimbin).

Alternatívne sú dostupné aj mechanické pomôcky na erekciu – vákuové pumpy alebo erekčné krúžky.

Účinnou terapiou môžu byť zmeny životného štýlu a cielený tréning. Ak má erektilná dysfunkcia psychologickú príčinu, úľavu môže poskytnúť psychoterapia.

Inhibítory PDE-5: tablety na erektilnú dysfunkciu

Viagru poznajú takmer všetci muži. Malá modrá pilulka má povesť, že odstraňuje všetky problémy s potenciou. Oveľa menej známe je ale to, že Sildenafil (účinná látka Viagry) a ďalšie účinné látky zo skupiny inhibítorov PDE-5 nepomáhajú všetkým mužom. V každom prípade však patria medzi účinné terapeutické možnosti erektilnej dysfunkcie.

Účinnosť inhibítorov PDE-5 je cca 50 percent.

Súčasné štúdie ukazujú, že Viagra a jej podobné látky majú pozitívny vplyv na erekciu len v 40 až 50 percentách prípadov impotencie. Na jednej strane je to dané individuálnymi príčinami erektilnej dysfunkcie.

Ale ešte závažnejšie je, že v podstate len polovica mužov reaguje na medikamentóznu liečbu inhibítormi PDE-5. Tieto lieky často neúčinkujú alebo neúčinkujú dostatočne, najmä u mužov s kalcifikáciou ciev zásobujúcich penis.  Pre týchto pacientov je niekedy veľmi vhodnou alternatívou liečba stentom alebo terapia rázovou vlnou.

Napriek všetkým obmedzeniam sú však inhibítory PDE-5  dôležitou súčasťou medikamentóznej terapie erektilnej dysfunkcie. A Viagra už dávno nie je jedinou „tabletkou na potenciu“. V súčasnosti sú v EÚ schválené celkom štyri inhibítory PDE-5. Ide o účinné látky Avanafil, Sildenafil, Tadalafil a Vardenafil. Existujú tiež lodenafil, mirodenafil, udenafil a zaprinast. Tieto aktívne zložky nie sú schválené na liečbu erektilnej dysfunkcie v EÚ.

Aj keď sú založené na rovnakom princípe, existujú jasné rozdiely v účinku inhibítorov PDE. U niektorých nastáva účinok obzvlášť rýchlo, u iných trvá obzvlášť dlho, kým sa koncentrácia účinnej látky v krvi zníži na menej ako polovicu. Tento polčas ovplyvňuje trvanie účinku.

 

Účinná látka PDE-5 Nástup účinku Trvanie účinku Dávkovanie Obchodné názvy
Avanafil 30 až 45 minút 6 až 17 hodín 50 až 200 mg Spedra
Sildenafil 30 až 60 minút 4 až 5 hodín 25 až 100 mg Viagra, Revatio, Generika
Tadalafil 120 minút až 17,5 hodiny 5 až 20 mg Cialis
Vardenafil  60 minút 4 až 5 hodín 5 až 20 mg  Levitra, Vivanza

 

Kavernózna autoinjekčná terapia (SKAT)

Aj keď liečba inhibítormi PDE-5 nie je možná alebo nie je účinná, možnosti medikamentóznej terapie erektilnej dysfunkcie nie sú vyčerpané. Možnosťou v týchto prípadoch je aj kavernózna autoinjekčná terapia (SKAT) a takzvaná transuretrálna aplikácia (MUSE) uretrálnych tyčiniek.

Oba postupy však vyžadujú, aby krv prúdila cez tepny vedúce do penisu a aby erektilné tkanivo bolo neporušené. Obidva postupy majú spoločné to, že do penisu sa zavádza liek, ktorý spôsobuje erekciu, ktorá trvá asi hodinu.

Pri autoinjekčnej terapii cavernosa si muži injekčne podávajú liek obsahujúci aktívnu zložku alprostadil. Ide o syntetickú formu telu prirodzenej mediátorovej látky prostaglandínu E1. Alprostadil sa podáva injekčne priamo do erektilného tkaniva. Odtiaľ pochádza aj názov autoinjekčná terapia cavernosa. Po injekcii sa bunky hladkého svalstva v stenách erektilného tkaniva uvoľnia. Uľahčuje to prietok krvi a tým aj erekciu.

Alternatívou kavernóznej autoinjekčnej terapie je transuretrálna aplikácia (MUSE). Táto liečebná metóda zahŕňa vloženie tyčinky potiahnutej alprostadilom do močovej trubice. Spôsob účinku a efekt je identický s metódou SKAT.

Medikamenty na erekciu sú dostupné aj vo forme alprostadilového gélu alebo krému, ktorý sa aplikuje na špičku penisu. Účinky nastupujú približne po 30 minútach a môžu trvať maximálne 2 hodiny.

Účinnosť tejto metódy sa veľmi líši od pacienta k pacientovi. Účinnosť nezávislá od sexuálneho vzrušenia môže byť nebezpečná. Priapizmus je možný vedľajší účinok. Znamená trvalú erekciu, ktorá môže spôsobiť dlhodobé poškodenie penisu.

V 90. rokoch minulého storočia sa testovali erekčné pomôcky vo forme spreja. Išlo konkrétne o dusičnanový sprej, ktorý sa aplikoval na driek penisu alebo miešok. Tie však dnes už nie sú schválené na liečbu erektilnej dysfunkcie.

Voľnopredajné doplnky výživy na liečbu erektilnej dysfunkcie

Najmä na internete sa propaguje množstvo prírodných liekov na erektilnú dysfunkciu. Vedecké štúdie však doteraz preukázali malú alebo žiadnu účinnosť pre mnohé z nich. Iné však preukázateľne fungujú.

Maca má napríklad pozitívne účinky pri miernej erektilnej dysfunkcii. Alebo, L-arginín je aminokyselina, v ktorej je veľa viazaného dusíka (NO). NO zas zohráva kľúčovú úlohu v tom, že umožňuje relaxáciu hladkých svalov v cievach. Početné štúdie ukazujú, že L-arginín znižuje krvný tlak a zlepšuje krvný obeh. V tomto smere je pozitívny vplyv na erektilnú dysfunkciu určite možný a pravdepodobný.

 

Zdravý životný štýl a cielený tréning

Vo väčšine prípadov sú problémy s erekciou organické. Problém je obzvlášť často spôsobený príliš malým prietokom krvi do erektilného tkaniva v penise (arteriálne príčiny) alebo príliš rýchlym odtokom krvi (venózne príčiny).

Lieky zvyčajne dokážu problém dobre vyriešiť. Mnohí muži však majú pocit, že ich spontánnosť je obmedzená závislosťou od užívania liekov pred sexuálnym stykom. Navyše, erektilná dysfunkcia je niekedy len príznakom závažnejšieho zdravotného problému, ktorý nie je kauzálne liečený liekmi na erektilnú dysfunkciu.

Erektilnú dysfunkciu je možné pozitívne ovplyvniť úpravou životosprávy a cieleným tréningom.

Bežné rizikové faktory erektilnej dysfunkcie:

 • nekvalitná strava
 • nadváha
 • zvýšené hladiny tukov v krvi (napríklad cholesterolu)
 • konzumácia nikotínu, drog alebo alkohol
 • málo pohybu
 • psychický stres
 • užívanie liekov

Obmedzenie, alebo úplné eliminovanie týchto faktorov pôsobí ako prevencia, aj liečba ED.

Cielenými cvičeniami je zas možné trénovať takzvané „svaly potencie“. Nachádzajú sa v perineálnej oblasti, t.j. medzi semenníkmi a konečníkom. Svalstvo sa tu dá posilniť najmä cieleným tréningom panvového dna a aktiváciou trupu, čím sa podporí erektilná funkcia a tiež sa oddiali ejakulácia.

Mechanické pomôcky

Mechanické erekčné pomôcky sú zariadenia, ktorých použitie pomáha dosiahnuť alebo udržať erekciu. Patria sem pumpy na penis a erekčné krúžky, ktoré sa zvyčajne používajú spolu.

 • pumpovanie vytvára vákuum, ktoré vedie k erekcii
 • erekčné krúžky zabraňujú príliš rýchlemu odtoku krvi, čo udržiava erekciu a umožní pohlavný styk

Psychoterapia

Ak sú problémy s erekciou záležitosťou hlavy, pomáha psychoterapia. Typ terapie závisí od psychologickej príčiny.

Pacienti so strachom zo sexuálneho zlyhania potrebujú uvoľniť blokádu. Niekedy stačí úspešná skúsenosť, aby sa zbavili strachu.

Muži s erektilnou dysfunkciou sa často utiahnu do seba, čo môže zhoršiť faktory súvisiace so vzťahom a problémy rýchlo vedú k začarovanému kruhu. V takýchto prípadoch môže byť účinnou liečebnou metódou aj párová terapia.

Elektrostimulácia

Elektrická stimulácia na liečbu erektilnej dysfunkcie ešte nie je dostatočne preskúmaná. Sľubné výsledky sa však dosiahli v nemeckej štúdii, na ktorej sa zúčastnilo 252 pacientov.

Liečba vzbudila osobitný záujem, pretože štúdia ponúka  u niektorých pacientov vyhliadky na vyliečenie erektilnej dysfunkcie, zatiaľ čo iné zatiaľ liečia iba symptómy. Treba si však uvedomiť, že liečba je vhodná len pri problémoch s potenciou v dôsledku slabých svalových buniek v panvovom dne a erektilnom tkanive.

Odporúčanie na záver: berte erektilnú dysfunkciu vážne ako varovný signál

Nedovoľte, aby vás médiá a ich posolstvo o večnej potencii a permanentnej sexuálnej pripravenosti až do vysokého veku dostali pod tlak. Vždy by ste sa mali zamerať na svoje vlastné potreby a nie na splnenie akýchkoľvek „noriem“.

Nemali by ste sa zapájať do experimentov, pokiaľ ide o liekovú terapiu erektilnej dysfunkcie. Čierny trh s inhibítormi PDE-5 predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie, aj peňaženku.

A čo je ešte dôležitejšie – erektilná dysfunkcia je skorým varovným signálom tela, ktorý by ste nemali ignorovať. Takmer všetci muži s vážnymi kardiovaskulárnymi chorobami, ako sú infarkty alebo mŕtvice, zistia, že mali opakujúce sa problémy s erekciou, často mesiace alebo dokonca roky pred udalosťou.

Zdroje informácií: