Predčasná ejakulácia

Predčasná ejakulácia

Predčasná ejakulácia je ochorenie s vysokou prevalenciou. Postihnutý je každý tretí až štvrtý muž. Podľa „Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors“ (GSSAB) je najvyššia prevalencia v Ázii, Strednej a Južnej Amerike a na Strednom východe. Predčasná ejakulácia znamená, že prah inhibície ejakulácie je príliš krátky. Preto k ejakulácii dochádza v priebehu niekoľkých sekúnd či minút, prípadne počas predohry.

Ako funguje ejakulácia

Ejakulácia je náhle, uspokojivé uvoľnenie semena cez penis. Riadi ho mozog (centrálny nervový systém). Keď ste sexuálne stimulovaný, signály sa posielajú cez miechu do mozgu. Keď dosiahnete určitý stupeň vzrušenia, mozog prikáže reprodukčným orgánom „ísť!“ To spôsobí vyvrhnutie semena cez penis (ejakuláciu).

Ejakulácia má dve fázy: emisiu a expulziu (vypudenie).

Fáza 1: Emisia

Emisia je, keď sa sperma presúva zo semenníkov do prostaty. Tam sa zmieša so semennou tekutinou a vytvorí semeno. Vasa deferentia sú trubice, ktoré pomáhajú pri pohybe spermií

od semenníkov cez prostatu až po základňu penisu. (Keď hovoríme len o jednej z nich, nazýva sa vas deferens.)

Fáza 2: Vypudenie

K vypudeniu dochádza vtedy, keď sa svaly na spodnej časti penisu stiahnu a vytlačia  semeno z penisu. Niektorí muži vyvrcholia bez ejakulácie. Vo väčšine prípadov erekcia po tejto fáze ochabne.

Predčasná ejakulácia – Ejaculatio praecox (EP)

Pri Ejaculatio praecox (EP) nastáva rýchla/predčasná ejakulácia, takže sexuálny styk, ktorý je pre pár uspokojivý, nie je možný. Vo väčšine sexuálnych kontaktov dochádza k ejakulácii pred, počas alebo krátko po penetrácii (pred alebo pri vstupe do vagíny). K ejakulácii dochádza skôr, ako by si muž (a možno aj partner) želal. Ejaculatio praecox je pretrvávajúca alebo opakujúca sa predčasná ejakulácia. V súčasnosti však neexistuje jednotná definícia čo je „príliš skorá ejakulácia“.

Podľa definície Medzinárodnej spoločnosti pre sexuálnu medicínu (ISSM) je predčasná ejakulácia definovaná ako ejakulácia, ku ktorej vždy alebo takmer vždy dôjde v priebehu minúty po vaginálnej penetrácii.

Aké sú príčiny predčasnej ejakulácie?

Vo všeobecnosti sa predčasná ejakulácia môže vyskytnúť v akomkoľvek veku. Občasná predčasná ejakulácia nie je nevyhnutne dôvodom na obavy. Môže sa objaviť najmä u mladých mužov – zvyčajne v dôsledku (ešte) neznámych sexuálnych situácií.

Pretrvávajúca predčasná ejakulácia však zvyčajne predstavuje pre postihnutých obrovskú psychickú záťaž a môže mať negatívny vplyv na vzťah a viesť k ťažkostiam vo vzťahoch. „Strach zo zlyhania“ vyvoláva pocity úzkosti, hnevu alebo frustrácie  a/alebo vedie k vyhýbaniu sa sexuálnej intimite.

Nie všetky príčiny EP sú zatiaľ úplne objasnené. Príčiny môžu byť fyzické aj psychické.

Predčasná ejakulácia môže mať rôzne príčiny, fyzické aj psychické. Väčšinou sa problém vyskytuje na oboch úrovniach. Na mentálnej úrovni sú to rušivé presvedčenia a falošné mýty, ktoré majú muži o svojej vlastnej sexuálnej identite a sexe vo vzťahu. Mnoho mužov si myslí, že sex je „performance“, kde je len jedna možnosť správna.

Sex sa potom robí podľa vopred napísaného scenára. Vytvára to tlak na výkon, ktorý cítia v sebe od prvého momentu sexuálneho stretnutia. Celé telo je pod napätím. Napäté svaly, najmä v oblasti panvy, podporujú predčasnú ejakuláciu.

Pokiaľ ide o fyzické príčiny, predpokladá sa napríklad dysregulácia v prenose nervových vzruchov, dysregulácia messengerových látok v mozgu a precitlivenosť žaluďa penisu, ale diskutuje sa aj o možných genetických faktoroch.

Okrem toho sa EP môže vyskytnúť v dôsledku zápalu prostaty alebo ochorenia štítnej žľazy. Jednotlivé teórie predpokladajú, že EP môže byť spôsobené aj patologickým naučeným správaním, alebo že vplyv môžu mať vzťahové problémy.

Na fyzickej úrovni môže mať na predčasnú ejakuláciu vplyv aj nesprávne natrénovaný spôsob vzrušenia. Väčšina mužov si v mladom veku vypestovala návyk rýchlej, cielenej masturbácie s intenzívnou konzumáciou porna.

Dôraz bol pri tom kladený na vzpriamený penis, ktorý bol stimulovaný rýchlym, intenzívnym tlakom ruky. Panva zostávala napätá a nehybná. Dýchanie bolo v oblasti hrudníka plytké, čím sa zvyšovali stresové signály v celom tele. Mozog spája plytké dýchanie s nebezpečenstvom a stresom, pretože telo nedostáva dostatok kyslíka. Množstvo mužov si takto „vyšľachtilo“ úplne napäté telo.

Tak ako spoznali svoj proces vzrušenia pri masturbácii, praktizujú ho aj pri sexe s partnerom. Tvrdo, rýchlo, s plytkými nádychmi a s veľkým tlakom. Nesprávne správanie sa pri masturbácii vedie potom k nesprávnemu správaniu sa počas sexu, pretože telo nič iné nepozná.

Diagnostikovanie predčasnej ejakulácie

Riešenie predčasnej ejakulácie je nevyhnutným krokom, ktorý si často vyžaduje veľa premáhania. Na diagnostiku EP lekár vykoná podrobnú anamnézu, ktorá by mala obsahovať nielen informácie o fyzickom stave, ale aj úprimné informácie o spoločenskom a sexuálnom živote.

Nevyhnutná je presná anamnéza liekov (napr. psychofarmák). Lekár objasní, či ide o primárnu alebo sekundárnu (celoživotnú alebo získanú) EP. Vykonávajú sa rôzne vyšetrenia, vrátane urologického. Do diagnózy sú zahrnuté možné základné ochorenia (napr. zápal močovej trubice). Rozhodujúce je aj to, či dotyčný muž skutočne trpí EP alebo či len predpokladá, že je „chorý“ z falošných predpokladov o „správnom“ čase ejakulácie.

Liečba predčasnej ejakulácie

Terapia je založená na individuálnej situácii. Môže sa realizovať medikamentózne, mechanicky aj psychoterapeuticky – ale môže pozostávať aj z kombinácie viacerých terapeutických možností. Eventuálne základné ochorenie musí byť tiež zohľadnené.

Najbežnejšie metódy liečby sú:

Lokálne anestetiká

Na zníženie citlivosti a oddialenie času ejakulácie možno na penis aplikovať lokálne anestetické krémy alebo spreje. Keďže zo sexuologického hľadiska ide o väčšiu diferenciáciu citlivosti, môže táto metóda pomôcť len krátkodobo. Často majú za následok, že nedochádza k predčasnej ejakulácii, ale ani k erekcii – problémy s erekciou. Je to pochopiteľné, pretože „ochromený“ penis toho už veľa necíti.

Medzi ďalšie možnosti patrí  použitie voľne dostupných gélov obsahujúcich lokálne anestetiká , ktoré sa aplikujú na žaluď 20-30 minút pred stykom.

Medikamenty

Účinná látka dapoxetín (30 a 60 mg), sa používa na oddialenie ejakulácie pri predčasnej ejakulácii ovplyvnením ejakulačného reflexu v mozgu (orálna terapia vo forme tabliet). Maximálne koncentrácie dosahuje už po 30 až 60 minútach a užíva sa 30 minút až 3 hodiny pred zamýšľaným stykom. Použitie dapoxetínu vedie k predĺženiu doby intravaginálnej latencie.

Inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)

Niektoré antidepresíva zo skupiny SSRI, ako je paroxetín, môžu oddialiť ejakuláciu. Zvyšujú hladinu serotonínu v mozgu a tým ovplyvňujú kontrolu ejakulácie. Tieto lieky by sa mali užívať len pod lekárskym dohľadom a mali by sa užívať len obmedzený čas. Aj tu existuje riziko, že síce nedôjde k predčasnej ejakulácii, ale k nespoľahlivej erekcii a/alebo k ťažkostiam s dosiahnutím orgazmu vôbec.

Inhibítory fosfodiesterázy-5 (inhibítory PDE-5): Lieky ako sildenafil, tadalafil alebo vardenafil, pôvodne vyvinuté na liečbu erektilnej dysfunkcie, môžu tiež pomôcť oddialiť čas ejakulácie. Táto liečebná metóda sa neodporúča, pretože inhibítory PDE-5 sú lieky, ktoré ako všetky lieky majú vedľajšie účinky, ako aj návykový efekt.

Mentálne techniky, ktoré môžu kontrolovať ejakuláciu

Kontrola predčasnej ejakulácie sa dá dosiahnuť rôznymi mentálnymi technikami. Ide o vnútorné nastavenie, vnímanie a reakciu tela na sexuálne podnety a posilnenie sebavedomia v posteli.

  • všímavosť (mindfullness) – cvičením všímavosti sa muži učia vedome prežívať daný moment bez toho, aby ich rozptyľovali úzkostné myšlienky o orgazme a vlastnom zlyhaní. Dychové cvičenia a zameranie sa na pocity v tele môžu zlepšiť kontrolu ejakulácie.
  • rozptýlenie pozornosti – zameraním sa na iné zmyslové zážitky, ako aj potreby vášho partnera počas pohlavného styku, môžete lepšie ovládať svoje vlastné vzrušenie a odvrátiť pozornosť od nadmernej stimulácie.
  • posilnenie sebavedomia – prehĺbenie pozitívneho vzťahu k vlastnému telu a sexuálnym schopnostiam môže znížiť úzkosť. Sex je oveľa viac ako len penetrácia. Keď si muži uvedomia a zažijú množstvo rôznych spôsobov, ako cítiť vzrušenie, potešenie a túžbu, vzdialia sa od svojho penisu ako jediného zdroja potešenia. Ak máte viac možností, budete sexuálne sebavedomejší a predchádzate neproduktívnemu stresu z výkonu.
  • nahraďte zavádzajúce presvedčenia afirmáciami – Prvým krokom k riešeniu je uvedomiť si, koľko negatívnych myšlienok a postojov sabotuje vašu vlastnú sexuálnu skúsenosť. Druhým krokom je nahradiť ich pozitívnymi. Takže namiesto toho, aby si muž neustále myslel: „Opäť to nebude fungovať“, mal by túto myšlienku vedome spozorovať, potom sa zhlboka nadýchnuť a predstaviť si, aké by to bolo, keby mohol oddialiť svoj orgazmus. Vyžaduje si to určitú prax, ale je to účinné v kombinácii s inými metódami.

Aké svojpomocné techniky môžu muži vyskúšať doma, aby zabránili predčasnej ejakulácii?

V podstate ide o základné cviky, z ktorých môže profitovať každý muž, nielen muži s predčasnou ejakuláciou. Zvyšujú sexuálnu citlivosť a rozširujú sexuálnu slobodu konania.

Pohyblivosť panvy

Väčšina mužov, ktorí nemajú kontrolu nad svojou ejakuláciou, nedokáže vedome používať panvu, pretože sú v jej oblasti napätí a stuhnutí. Trénované panvové dno je žiaduce a dôležité. Žiaľ, často sa zabúda, že to nie je len o napätí, ale aj o uvoľnení. Na udržanie sexuálneho vzrušenia je pri sexe potrebné určité množstvo svalového napätia.

Nadmerné svalové napätie však často vedie k predčasnej ejakulácii. Riešením je pohyb. Rovnováhu medzi napätými a uvoľnenými svalmi panvového dna dosiahnete takzvaným panvovým švihom (Pelvic Swing). Zabezpečí dostatočné prekrvenie svalov panvového dna.

Panvový švih sa robí v rôznych polohách, teda v sede, v stoji alebo v ľahu (na bruchu alebo na chrbte). Pri švihu panvy sa tam a späť pohybuje iba panva. Zvyšok tela zostáva v pokoji. Pri pohybe dozadu sa musíte nadýchnuť a uvoľniť sa a pri pohybe dopredu vydýchnuť a napnúť sa. Ak robíte toto cvičenie chvíľu – ideálne 5 až 8 minút každý deň – pohyby sa časom zjemnia a zdokonalia. Vedú k zvýšenému prekrveniu, takže vzrušenie sa šíri po celej panvovej oblasti. Mužovi to umožní cítiť svoje vzrušenie diferencovanejším spôsobom – prvý a dôležitý krok v prevencii predčasnej ejakulácie.

Masturbujte inak

Súbežne s panvovým švihom odporúčame mužom spoznať svoju krivku vzrušenia a naučiť sa ju variovať. Najlepšie to ide zo začiatku pri masturbácii. To, čo znie jednoducho, je, ako pri všetkom novom, na začiatku výzvou. Ale stojí to za to.

Telo si rokmi vybudovalo a upevnilo určitý vzorec vzrušenia. Úspech stojí alebo padá na vedomom rozhodnutím zmeniť správanie pri masturbácii. Muž sa musí dotýkať seba samého na celom tele a rozmanitejšie. Týmto spôsobom dokáže prebudiť okrem penisu aj ďalšie erotogénne zóny.

„Gamechanger-om“ je použiť švih panvy a namiesto toho, aby sa ruka pohybovala hore a dole obvyklým spôsobom, penis sa presunie do ruky. Keď dosiahnete vysokú úroveň vzrušenia, zastaví pohyb a dotyk a vedome sa zhlboka nadýchnete a vydýchnete. Pomalé a hlboké dýchanie signalizuje mozgu, že je všetko v poriadku. To uľahčuje sústrediť sa a cítiť svoje telo.

Keď vzrušenie opadne, môžete pokračovať v stimulácii. Každý muž sa môže naučiť poháňať alebo spomaliť svoju krivku vzrušenia. Účelom tohto cvičenia je, aby sa muž naučil vnímať svoje vzrušenie diferencovanejšie. Pretože na rozdiel od všeobecného presvedčenia, že muž, ktorý ejakuluje skoro, cíti príliš veľa, opak je pravdou.

Vzrušenie vystreľuje nekontrolovateľne a mimo cieľ. V zásade cíti vzrušenie a orgazmus iba selektívne. Musí sa teda naučiť aktívne formovať dráhu od 0 (žiadne vzrušenie) po 100 (orgazmus). V budúcnosti tak môže kontrolovať svoju ejakuláciu.

Ďalšie techniky na kontrolu predčasnej ejakulácie

Väčšina mužov praktizuje penetračný sex s rýchlymi pohybmi penisu dovnútra a von z vagíny. Rytmus je zvyčajne konzistentný, rovnako ako hĺbka a intenzita. Takto to vidíte v porne a takto to korešponduje aj s pohybom pri masturbácii. Rýchly prienik a prudké pohyby však vytvárajú veľké trenie a tým podporujú vysokú úroveň vzrušenia. Alternatívne by mal muž pomaly vnikať a potom po pár centimetroch zotrvať a robiť drobné pohyby.

Je to prínosné aj pre ženské vzrušenie, pretože pri pošvovom vchode je veľa nervových buniek. Keď potom pomaly prenikáte hlbšie k hraniciam, nemali by ste zabudnúť každú chvíľu sa zhlboka nadýchnuť.

Namiesto opätovného pohybu penisu môže robiť malé kývavé alebo „skrutkovacie“ pohyby alebo len trochu prilačiť. Pomáha v tom vyššie opísaná technika švihu panvy. Penis, najmä žaluď, je stimulovaný na iných miestach, než na aké je zvyknutý. Môžete s penisom opäť vyjsť, ale milimeter po milimetri a len do takej miery, aby ste nestratili kontakt s vulvou. Znovu sa zhlboka nadýchnite.

Pomalé tempo umožňuje lepšie cítiť a ovládať svoje vzrušenie. Vytvára tiež podtlak, čo je pre ženu tiež veľmi príjemné.

Schopnosť zažívať potešenie rôznymi pohybmi, hlbokým dýchaním a rozširovaním erotogénnych zón po celom tele vás robí sexuálne sebavedomejším. Spolu s vedomým napínaním a uvoľňovaním svalov panvového dna môžete nasmerovať svoj orgazmus tak, ako chcete. Je obzvlášť príťažlivé, ak sa dokážete prispôsobiť vzrušeniu a orgazmu svojej partnerky. Želanie, ktoré má veľa párov, ale veľmi málo z nich ho malo splnené.

Záverom

Predčasná ejakulácia je bežný jav a nie zlyhanie mužnosti. Každý muž na tom môže popracovať a dosiahnuť zlepšenie. Podporná môže byť aj komunikácia s partnerom. Zdieľanie je úľava, na rozdiel od úzkosti, ktoré prináša zametanie problému s predčasnou ejakuláciou pod koberec. Potom konáte pod ešte väčším tlakom a to problém ešte zväčší.

Zažiť skvelý sex znamená robiť a skúšať niečo iné. V tomto je nevyhnutné sa vedieť vzájomne dohodnúť. Ak žena pochopí, že muž potrebuje pri prenikaní robiť pomalé pohyby, aby mohol lepšie ovládať svoj orgazmus, tak ho v tom dokáže podporovať. Mnoho žien často povzbudzuje mužov, aby rýchlo prenikli a robili prudké pohyby, pretože nevedia, že zábava sa skončí skôr, ako skutočne začne.

Pri sexe je tiež dôležité, aby muž odkomunikoval, nakoľko je vzrušený, aby ho partnerka mohla podporiť, napríklad v krátkom zastavení, alebo minimalizácii stimulácie či pohybu.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že otvorené rozhovory o potrebách a predstavách, ale aj o obavách a úzkostiach, zvyšujú intimitu. Vzájomné akceptovanie a pochopenie toho, že predčasná ejakulácia je spoločným problémom, podporuje dôveru a vytvára základ pre spoločný sexuálny rozvoj.

 

Zaujímavé odkazy, ktoré stoja sa zhliadnutie: